Откъси от интервюта с българи по света

Откъси от интервюта с българи по света

0:00 – Интро 0:04 – Проф. Минко Балкански, Париж – основател на Национален институт за образование 0:44 – Проф. д-р Боян Христофоров – Париж, Франция 1:48 – Ананас Чобанов – научен работник, журналист, Париж, Франция 2:46...
Непознатият брат Пит

Непознатият брат Пит

0:00 – Начало 1:46 – Здрави родови корени, безгрижни детство и младост. 4:33 – Ако си отдал сърцето си, обратно не можеш да го вземеш. 7:18 – Даден ни е кратък живот, но споменът за добре изживян живот е вечен. 10:04 – Брат брата не...
Интервю с проф. Минко Балкански, част 1

Интервю с проф. Минко Балкански, част 1

0:06 – Професор Балкански, кои са Вашите най-хубави спомени от детството Ви в България? 5:03 – Какви последици имаше за Вашите родители заминаването Ви на Запад? 6:16 – Кога и как физиката и математиката станаха Ваша съдба? 9:23 – Кога и как...
Интервю с доц. Юрий Янакиев, психолог

Интервю с доц. Юрий Янакиев, психолог

0:08- Разкажете ни за живота си в България, какво образование имате, кога и защо заминахте за Франция. 5:08 – Какво мислите за българското образование, за интелектуалния потенциал на хората в България, за развитието и интегрирането му в рамките на страната? 7:49...
Интервю с доц. Адриана Любенова

Интервю с доц. Адриана Любенова

00:09 – Разкажете ни накратко за живота Ви в България, преди да заминете в чужбина. Кога и защо напуснахте страната? 2:32 – Отговаряше ли животът Ви в САЩ на Вашите предварителни представи? Какво Ви харесва там и какво не Ви харесва? 4:10 – Вие сте...

Pin It on Pinterest