Интервю с проф. Младен Димитров

Въпроси към проф. Младен Димитров.

00:18 – Кога и какво сте завършили в България?
01:05 – Как успяхте да влезете в най-известните френски  университети?
04:55 – Как продължи кариерата Ви?
05:35 – Каква беше връзката Ви с България?
08:00 – Какви са вашите препоръки към бъдещото правителство?

MOTS CLEFS : личности

Архив

Pin It on Pinterest

Share This