Кина Бъговска, художник, преподавател в БУ „Джон Атанасов“, Чикаго.

Въпроси:
0:09 – Разкажете ни накратко за живота Ви в България. –
1:19 – Кога и защо заминахте за чужбина? –
3:50 – Когато отидохте в Америка, какви бяха Вашите очаквания, впечатления и преживявания? –
6:32 – Какво беше отношението към Вас на учениците Ви и на колегите? –
7:56 – Разкажете ни накратко за престоя Ви в САЩ. Какво Ви липсваше там най-много? –
8:51 – В какво се изразяваше за Вас носталгията? –
12:40 – Има ли алтернатива за България и ако има, каква е тя?

Архив

Pin It on Pinterest

Share This