Интервю със Събка Дякова – Чехович, психолог, писател

  • Създадени ли са в момента условия за  развитие на младите хора за да не напускат страната ?
  • Има ли алтернатива за България?
  • Какво чувство е носталгията? Различно ли е това чувство при различните народи?
  • Какви са терзанията на нашенците в чужбина?
  • Вярва ли в себе си българинът, заминавайки за чужбина?
  • Какво натоварване може да понесе психиката на българина зад граница?

Архив

Pin It on Pinterest

Share This