Безсребърници – Мария Стоилова

Зад решението на всеки важен въпрос в живота на човека съществуват поне две решения: да наблюдаваш събитията зад прозореца или да се слееш с протестиращите на улицата; да промениш съдбата си или да се бориш с нея, да заминеш или да останеш. Нашата героиня е направила своя избор, който е в пълна противоположност с решението на мнозина. Удовлетворението на душата е мярка за правилността…

Репортаж на Боянка Иванова. С благодарност за съдействието на: Димитър Русинов, Нина Куртeва, Юлиян Георгиев, Екатерина Костова, Альоша Карабельов

MOTS CLEFS : личности

Архив

Pin It on Pinterest

Share This