Българската ефирна проституция

Ивайло Груев е роден в София през 1955 г. Възпитаник е на 9 ФЕГ(Френска Езикова гимназия). Завършва Магистърска степен по Психология във философския факултет и френски език във факултета по Западна филология в СУ Климент Охридски. Работи като журналист в “Студентска Трибуна“ и “Земя“. От 1990 живее в Канада, където завършва Магистърска степен в “Норман Петерсон Институт за Международни Отношения, специалност “Източно европейска политика“ в Отава. Защитава професура по политически науки в Отавския Университет, където преподава повече от 20 години. Има публикации в Канада, САЩ, Англия, Германия, Русия. Преподава, изнася лекции и доклади в Columbia University, Memorial University, Carleton University, L’Universite du Quebec en Outaouais, Alqonquin College, Cite Collegiale. Автор е на три книги както и на учебници по политически науки. През 2012 е номиниран за най-добър университетски професор в Отава, а през 2017 е награден с Орден “150 години Канада“.

MOTS CLEFS : България

Архив

Pin It on Pinterest

Share This