Откъси от интервюта с българи по света

Откъси от интервюта с българи по света

0:00 – Интро 0:04 – Проф. Минко Балкански, Париж – основател на Национален институт за образование 0:44 – Проф. д-р Боян Христофоров – Париж, Франция 1:48 – Ананас Чобанов – научен работник, журналист, Париж, Франция 2:46...

Pin It on Pinterest