СъЗнание – предаване 4: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

СъЗнание – предаване 4: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

Защо България е под натиска на тъмните сили и техните манипулации. Видове манипулации. Информация, енергия и светлина осъзнаваме като материализъм. Материално и духовно са едно цяло. Властта на програмистите е концептуална власт. Методика на внедряване в човешкото...
СъЗнание – предаване 3: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

СъЗнание – предаване 3: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

Силата е липса на страх от смъртта. Човек, който осъзнава божествения си произход не се страхува. Базови права на хората. Управляващите само взимат, но нищо не дават. Те могат само да ограничават и контролират живота. Защо не поемаме отговорност? Единение чрез...
СъЗнание – предаване 2: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

СъЗнание – предаване 2: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

Демокрацията не е власт на народа. Какво е властта? Защо работата по управлението е скрита? Партията – пирамидална структура на безотговорната власт? Меритокрацията – истинската власт на народа (проявление на българския дух на Саракта)? Чрез „ясновидство“...
СъЗнание – предаване 1: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

СъЗнание – предаване 1: Емил Трънкаров и Александър Стойчев

Симбиозата между материалното и духовното като едно цяло. Мисловни материални форми от социалния живот отговарящи на Изконната Българска Душевност. Материята затворена светлина в ниски вибрационни трептения ли е? Божието СъЗнание и Човешкото съзнание. Кой сме ние и за...

Pin It on Pinterest