Откъси от интервюта с българи по света

Откъси от интервюта с българи по света

0:00 – Интро 0:04 – Проф. Минко Балкански, Париж – основател на Национален институт за образование 0:44 – Проф. д-р Боян Христофоров – Париж, Франция 1:48 – Ананас Чобанов – научен работник, журналист, Париж, Франция 2:46...
Начало на промените

Начало на промените

В периода на масовата приватизация в началото на демокрацията през 90-те години на миналия век хиляди трудолюбиви млади мъже поемат нерадостния път на гастарбайтерите – репортаж от онова време с успелите да си намерят...

Pin It on Pinterest