Разширен репортаж за фондация „Миню Балкански“ и нейните лауреати

Висшият институт за развитие на културата, науката и технологиите в България е основан от професор Минко Балкански през 1993 година.

Той ратува да се прочуят в световен мащаб най-блестящите български таланти, както и богатството на българската култура. Стъпките, предприети от фондацията в насока образование, са следните:

  • провеждане на курсове за усъвършенстване на преподаватели;
  • възстановяване на ентусиазма и авторитета на българските учители;
  • провеждане на курсове за усъвършенстване на преподавателите с цел възстановяване на ентусиазма и авторитета на българските учители;
  • въвеждане на „Морал, етика и гражданско образование“ като редовна дисциплина в образователната система на България;
  • привличане към България на специалисти от световна класа в области с висок научен и икономически потенциал;
  • участие от страна на тези специалисти в конференции, симпозиуми и работни срещи, даващи възможност на българските учени, инженери и предприемачи да черпят от техните опит и познания.
MOTS CLEFS : личности

Архив

Pin It on Pinterest

Share This