Уважаеми зрители на EuroTV media,

Уведомяваме ви, че съгласно Правилника за обществените медии, незабавно ще бъдат изтривани коментари, изразяващи агресия и омраза; расова, етническа, социална, политическа, религиозна, културна, езикова, полова, възрастова нетолерантност и дискриминация, както и вулгарни, обидни и нецензурни думи и изрази.

Сигурност и защита на личните данни

Определения:

ИЗДАТЕЛ: Физическото или юридическото лице, което публикува онлайн комуникационни услуги за обществеността.

САЙТ: Всички сайтове, интернет страници и онлайн услуги, предлагани от Издателя.

ПОТРЕБИТЕЛ: Лицето, което използва сайта и услугите.

Същност на събраните данни

Като част от използването на Сайта, Издателят е вероятно да събере следните категории данни относно своите Потребители:

Гражданско състояние, самоличност, идентификационни данни и др. Данни за връзка (IP адреси, дневници на събития и др.) Данни за местоположение (движения, GPS, GSM данни и др.)

Съобщаване на лични данни на трети страни

Няма комуникация с трети страни

Вашите данни не се съобщават на трети страни. Вие обаче сте информирани, че те могат да бъдат разкрити чрез прилагане на закон, регламент или по силата на решение на компетентен регулаторен или съдебен орган.

Предварителна информация за предаване на лични данни на трети страни в случай на сливане / поглъщане и възможност за отказ преди и след сливането / придобиването

В случай, че участваме в сливане, придобиване или каквато и да е друга форма на прехвърляне на активи, ние се ангажираме да гарантираме поверителността на личните Ви данни и да Ви информираме, преди те да бъдат прехвърлени. или предмет на нови правила за поверителност.

Цел на повторното използване на събраните лични данни

Извършва операции, свързани с търсене и управление на технически операции за проучване (което включва по-специално технически операции като стандартизация, обогатяване и премахване на дубликати) подбор на хора, които да извършват лоялност, проучване, анкетиране, тестване на продукти и промоция. Освен ако съгласието на заинтересованите лица не е получено при условията, предвидени в член 6, тези операции не трябва да водят до създаване на профили, които могат да разкрият чувствителни данни (расов или етнически произход, философски, политически, синдикални, религиозни мнения и т.н. сексуален живот или човешко здраве) извършването на операции за набиране

Разработване на търговска статистика

Актуализиране на досиетата си от органа, който отговаря за управлението на списъка с възражения срещу агитацията, в изпълнение на разпоредбите на Кодекса на потребителите

Организирането на състезания, лотарии или всякакви промоционални операции, с изключение на онлайн хазарта и хазарта, подлежи на одобрение от Регулаторния орган за онлайн игри

Управление на искания за право на достъп, коригиране и противопоставяне Управление на мненията на хората за продукти, услуги или съдържание Обединяване на данни

Обединяване с нелични данни

Можем да публикуваме, разкриваме и използваме обобщена информация (информация, отнасяща се до всички наши Потребители или до конкретни групи или категории Потребители, които комбинираме по такъв начин, че отделен Потребител вече не може да бъде идентифициран или споменат) и информация нелични за анализ на индустрията и пазара, демографско профилиране, промоционални и рекламни цели и други бизнес цели.

Агрегиране с лични данни, налични в социалните акаунти на Потребителя

Ако свържете акаунта си с акаунт на друга услуга с цел кръстосано изпращане, тази услуга може да ни предостави информация за вашия профил, информация за връзката, както и всякаква друга информация, която сте разрешили да разкриете. Ние можем да обобщаваме информация, свързана с всички наши други Потребители, групи, акаунти, с лични данни, налични на Потребителя.

Събиране на данни за самоличност

Безплатна ползване

Посещението на сайта не изисква регистрация или предварителна идентификация. Това може да стане без да съобщавате каквито и да е лични данни, касаещи вас (име, собствено име, адрес и т.н.). Ние не записваме никакви лични данни за обикновено посещение на сайта.

Събиране на идентификационни данни

Използване на идентификатора на потребителя за предложения за свързване и търговски оферти Ние използваме вашите електронни идентификатори за търсене на съществуващи връзки чрез връзка, по имейл адрес или чрез услуга. Можем да използваме вашата информация за контакт, за да дадем възможност на другите да намерят вашия акаунт, включително чрез услуги на трети страни и клиентски приложения. Можете да изтеглите адресната си книга, за да можем да ви помогнем да намерите знания за нашата мрежа или да позволите на други потребители в нашата мрежа да ви намерят. Можем да предоставяме предложения на вас и други потребители на мрежата от контакти, внесени от вашата адресна книга. Вероятно ще работим в партньорство с компании, които предлагат стимулиращи оферти. За да подкрепим този тип промоция и стимул, можем да споделим вашия електронен идентификатор.

Геолокация

Геолокация с цел предоставяне на услугата

Ние събираме и обработваме вашите геолокационни данни, за да ви предоставим нашите услуги. Може да се наложи да използваме лични данни, за да определим вашето географско положение в реално време. В съответствие с вашето право на възражение, предвидено в закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файлове и свободи, имате възможност по всяко време да деактивирате функциите, свързани с геолокацията.

Геолокация за пресичане

Ние събираме и обработваме вашите геолокационни данни, за да позволим на нашите услуги да идентифицират точките на пресичане във времето и пространството с други потребители на услугата, за да ви представят профила на кръстосаните потребители. В съответствие с вашето право на възражение, предвидено в закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файлове и свободи, имате възможност по всяко време да деактивирате функциите, свързани с геолокацията. След това потвърждавате, че услугата вече няма да може да ви представя профили на други потребители.

Геолокация с осигуряване на партньори за рефериране и обобщаване (с включване)

Ние можем да събираме и обработваме вашите геолокационни данни с нашите партньори. Ние се ангажираме да анонимизираме използваните данни. В съответствие с вашето право на възражение, предвидено в закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файлове и свободи, имате възможност по всяко време да деактивирате функциите, свързани с геолокацията.

Събиране на данни на терминала

Събиране на данни за профилиране и технически данни с цел предоставяне на услугата Някои от техническите данни на вашето устройство се събират автоматично от Сайта. Тази информация включва по-специално вашия IP адрес, доставчик на интернет услуги, хардуерна конфигурация, софтуерна конфигурация, тип и език на браузъра и др. Събирането на тези данни е необходимо за предоставянето на услуги.

Техническите данни на вашето устройство се събират и записват автоматично от сайта, за рекламни, търговски и статистически цели. Тази информация ни помага да персонализираме и непрекъснато да подобряваме вашето изживяване на нашия сайт. Ние не събираме и не съхраняваме никакви номинални данни (име, собствено име, адрес и т.н.), евентуално прикрепени към технически данни. Събраните данни могат да бъдат препродадени на трети страни.

Бисквитки

Продължителност на бисквитките

В съответствие с препоръките на CNIL, максималният период на съхранение на бисквитките е максимум 13 месеца след първото им депозиране в терминала на Потребителя, както и продължителността на валидността на съгласието на Потребителя за използването на тези бисквитки. Продължителността на живота на бисквитките не се удължава при всяко посещение. Следователно съгласието на потребителя трябва да бъде подновено в края на този период.

Целта на бисквитките

Бисквитките могат да се използват за статистически цели, по-специално за оптимизиране на услугите, предоставяни на Потребителя, от обработката на информация, отнасяща се до честотата на достъп, персонализирането на страниците, както и извършените операции и информацията, с която се консултира.

Информирани сте, че Издателят може да поставя бисквитки на вашето устройство. Бисквитката записва информация, свързана с навигация в услугата (страниците, които сте консултирали, датата и часа на консултацията и т.н.), които можем да прочетем по време на следващите ви посещения.

Право на Потребителя да откаже бисквитки

Потвърждавате, че сте били информирани, че редакторът може да използва бисквитки. Ако не искате бисквитките да се използват на вашия терминал, повечето браузъри ви позволяват да деактивирате бисквитките чрез опциите за настройки.

Съхранение на технически данни

Период на съхранение на техническите данни

Техническите данни се съхраняват за периода, строго необходим за постигане на гореспоменатите цели.

Период на съхранение на лични данни и анонимизиране

Запазване на данни за срока на договорното правоотношение

В съответствие с член 6-5 ° от закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно компютрите, файловете и свободите, личните данни, които се обработват, не се съхраняват. извън времето, необходимо за изпълнение на задълженията, определени при сключване на договора, или предварително определената продължителност на договорните отношения.

Запазване на анонимизирани данни извън договорните отношения / след изтриване на акаунта

Ние съхраняваме лични данни за времето, строго необходимо за постигане на целите, описани в тези Условия за ползване. След този период те ще бъдат анонимизирани и съхранявани за изключително статистически цели и няма да доведат до каквато и да е експлоатация.

Въвеждат се средства за прочистване на данни, за да се осигури ефективното им изтриване веднага щом се достигне периодът на съхранение или архивиране, необходим за изпълнението на определените или наложени цели. В съответствие със закона № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно обработката на данни, файловете и свободите, вие също имате право да изтриете данните си, които можете да упражнявате по всяко време, като се свържете с ‘Редактор.

Изтриване на данни след 3 години бездействие

От съображения за сигурност, ако не сте се автентифицирали на Сайта за период от три години, ще получите имейл с покана да се свържете възможно най-скоро, в противен случай вашите данни ще бъдат изтрити от нашите бази данни. данни.

Изтриване на акаунт

Изтриване на акаунт при поискване

Потребителят има възможност да изтрие своя акаунт по всяко време, чрез просто искане до редактора ИЛИ от менюто за изтриване на акаунта, налично в настройките на акаунта, ако е приложимо.

Изтриване на акаунта в случай на нарушение на Условията и условията

В случай на нарушение на една или повече разпоредби на Условията за употреба или друг документ, включен тук чрез препратка, Издателят си запазва правото да прекрати или ограничи без предварително предупреждение и по свое усмотрение вашето използване и достъп към услугите, към вашия акаунт и към всички Сайтове.

Индикации в случай на нарушение на сигурността, открито от Издателя

Потребителска информация в случай на нарушение на сигурността

Ние се ангажираме да приложим всички подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящо ниво на сигурност по отношение на рисковете от случаен, неоторизиран или незаконен достъп, разкриване, изменение, загуба или дори унищожаване на лични данни, касаещи вас. В случай, че узнаем за неправомерен достъп до вашите лични данни, съхранявани на нашите сървъри или тези на нашите доставчици на услуги, или за неоторизиран достъп, водещ до реализиране на рисковете, идентифицирани по-горе, ние поемаме в:

Уведомете ви за инцидента възможно най-скоро;

Проучете причините за инцидента и ви информирайте;

Вземете необходимите мерки в разумни граници, за да намалите негативните ефекти и предразсъдъци, които могат да бъдат резултат от споменатия инцидент

Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства ангажиментите, определени в горната точка, свързани с уведомяването в случай на нарушение на сигурността, не могат да бъдат приравнени на признаване на вина или отговорност за възникването на въпросния инцидент.

Прехвърляне на лични данни в чужбина

Без трансфер извън Европейския съюз

Издателят се задължава да не прехвърля личните данни на своите Потребители извън Европейския съюз.

В случай на промяна на тези ОУ, ангажимент да не се намалява значително нивото на поверителност без предварителна информация на заинтересованите лица.

Ние се задължаваме да Ви информираме в случай на съществена промяна на тези Условия и да не намаляваме значително нивото на поверителност на Вашите данни, без да Ви информираме и да получим Вашето съгласие.

Приложимо право и методи за обжалване

Прилагане на френското право (законодателството на CNIL) и юрисдикция на съдилищата

Тези Условия за ползване и използването на сайта Ви се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Франция и по-специално Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информационните технологии, файловете и свободите. Изборът на приложимо законодателство не засяга вашите права като потребител в съответствие с приложимото законодателство на вашето място на пребиваване. Ако сте потребител, вие и ние се съгласяваме да се подчиним на неизключителната юрисдикция на френските съдилища, което означава, че можете да предприемете действия, свързани с тези ОУ във Франция или в държавата на ЕС, в която живеете. . Ако сте професионалист, всички искове срещу нас трябва да бъдат заведени пред съд във Франция.

В случай на спор страните ще търсят приятелско решение преди каквито и да е правни действия. В случай на неуспех на тези опити, всички оспорвания на валидността, тълкуването и / или изпълнението на тези УУ трябва да бъдат подадени, дори в случай на множество обвиняеми или обжалване на гаранция, пред френските съдилища.

Преносимост на данните

Преносимост на данните

Издателят се задължава да ви предложи възможността всички данни, свързани с вас, да бъдат върнати при поискване. По този начин на Потребителя се гарантира по-добър контрол върху неговите данни и запазва възможността да ги използва повторно. Тези данни трябва да бъдат предоставени в отворен и лесно използваем формат.

 

***

 

 

Pin It on Pinterest