Интервю с Велислава Дърева – част 1

„Последните 30 години има деградация в обществото, в духовността и в културата. Навсякъде се забелязва това. Едно методично обезграмотяване, безпаметност и всеобщо незнание на исторически факти. Всички знаем, че колкото е по-неук и необразован един народ, толкова по-лесно може да бъде управляван.“
MOTS CLEFS : политика

Архив

Pin It on Pinterest

Share This